Валківська районна комунальна дитяча школа мистецтв

gallery/школа -1
gallery/3201677-03874f6c0d8ed4fa

• Вступний іспит проводить комісія по відбору дітей, затверджена
наказом директора.
• Мета вступних іспитів - виявити можливість навчання дитини в Валківській районній комунальній дитячій школі мистецтв.
• Вступний іспит проводиться в індивідуальній формі.
• Діти запрошуються для прослуховування по одному без батьків.
• На вступному іспиті перевіряється почуття ритму, звуковисотність,
інтонація, музична пам'ять, увага.


Завдання, що пропонуються дитині на вступному іспиті:
1. Повторити голосом звук, зіграний викладачем, і невеликі поспівки,
заспівані викладачем зі словами. При відповіді дитини комісія звертає
увагу на чистоту інтонації, виразність виконання.
2. Викладач грає один звук і три звуки разом. Дитина повинна визначити, де звучить один звук і де звучить багато звуків.
3. Викладач грає на фортепіано коротку мелодію. Вступник
плескає в долоні точний ритм зіграної мелодії. При виконанні
ритмічних завдань комісія звертає увагу на ритмічну чіткість.
4. Викладач пропонує ритмічний малюнок. Дитина точно повторює
даний ритм.
• Зразки завдань представлені в 20 однакових за складністю варіантах. Комісія по відбору дітей має право вибрати один із запропонованих варіантів для опитування вступників по кожній галузі музичного мистецтва: «Фортепіано», «Народні інструменти», «академічний та естрадний спів».
• Оцінки виставляються за наступними показниками: Слух, Пам'ять, Ритм.
• Приймальна комісія виставляє оцінки на основі уважного, всебічного вивчення дитини. Враховується вік і підготовка учня.


КРИТЕРІЇ ОЦІНОК
• Оцінка 12-10 («відмінно») – дитина правильно і чисто інтонує, добре запам'ятовує поспівку, без помилок виконує ритмічні завдання.
• Оцінка 9-7 («добре») – дитина інтонує неточно, допускає 1-2 незначні
помилки у виконанні поспівки і в ритмічних вправах.
• Оцінка 6-4 («задовільно») – дитина погано інтонує, проспівує поспівку і виконує ритмічні завдання з суттєвими помилками.
• Оцінка 3-2 («незадовільно») - велика частина відповіді невірна, дитина не може заспівати поспівку, не впоралася з ритмічними вправами.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ НА
МУЗИЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НА ВІДДІЛЕННІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

• Вступний іспит проводить комісія по відбору дітей, затверджена наказом директора. Мета приймальних випробувань – виявити художні навики і вміння дитини.
• Вступний іспит проводиться групами, 8-15 дітей. Дітей запрошують до класу без батьків.
• На вступному екзамені перевіряється від почуття кольору,тону,вміння компонувати предмети на листі.

Завдання , що пропонуються дитині на вступному іспиті:
Натюрморт з 3-4 простих предметів. Матеріал: лист А4,гуаш.
Після закінчення іспиту викладач, член комісії по відбору дітей влаштовують перегляд робіт.

Критерії оцінок:
• Оцінка 12-10( «відмінно») – робота охайна,правильно закомпонована, влучно підібраний колір і тон предметів.
• Оцінка 9-7 ( «добре») – робота не зовсім охайна, закомпонована, колір або тон предметів підібраний неточно.
• Оцінка 6-4 («задовільно») – робота не охайна, не закомпонована,влучно підібраний колір або тон предметів.
• Оцінка 3-2 («незадовільно») – робота не охайна, не закомпонована, колір і тон предметів підібрано не точно.